واحد دانشگاهی گرمسار- راهنمای درخواست های دانشجویی
درخواست دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
جهت ثبت درخواست های ذیل به سامانه سامت( آموزش ـ فرم های کارشناسی ارشد - سامت)مراجعه نمایید.

۱ ـ درخواست خروج از کشور
۲ ـ درخواست انصراف از تحصیل
۳ ـ درخواست تغییر شیوه آموزشی
۴ ـ درخواست حذف اضطراری
۵  ـ درخواست بی اثر شدن صفر غیبت امتحانی
۶ ـ درخواست مرخصی
۷ ـ درخواست حذف ترم
۸ ـ  درخواست تمدید مهلت دفاع در نیمسال ششم
۹ ـ درخواست اصلاحیه معدل در زمان فارغ التحصیلی
۱۰ ـ درخواست مهمانی به سایر دانشگاه‌ها
در خصوص سایر درخواست ها به منو آموزش، فرم های کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3803.5620.fa
برگشت به اصل مطلب