واحد دانشگاهی گرمسار- ارتباط با صنعت
معرفی ارتباط با صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
مرکز ارتباط با صنعت این واحد، در سال ۱۳۹۶ با هدف هم افزایی، توسعه و یکپارچگی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فن آورانه بین صنایع منطقه و دانشگاه تاسیس گردید. در این راستا، تحقیقات کاربردی، آموزش های صنعتی در سطوح مختلف (کارجویان، کارکنان، و مدیران)، خدمات پیشرفته آزمایشگاهی، دسترسی به کتابخانه و منابع علمی، برگزاری همایش های عمومی و تخصصی از مهمترین برنامه های این مرکز می باشد.
امید است تجربیات موفق و سابقه درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) در این حوزه، منجر به رشد و تعالی مشترک صنایع و دانشگاه در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار گردد
.
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3732.5613.fa
برگشت به اصل مطلب