واحد دانشگاهی گرمسار- مهندسی کامپیوتر
سر فصل مصوب دروس مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
این رشته در ابتدا تحت پوشش رشته‌ای به نام انفورماتیک و تحت نظر دانشکده‌های ریاضی تدریس می‌شد. هم اکنون این رشته در اکثر دانشگاه‌ها با عنوان مهندسی کامپیوتر و تحت نظر دانشکده فنی (یا مهندسی) ارائه می‌گردد.
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3618.5616.fa
برگشت به اصل مطلب