واحد دانشگاهی گرمسار- مهندسی صنایع
سر فصل مصوب دروس رشته مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
مهندسی صنایع عنوانی برای بیان رویکردی در علم مدیریت سازمان ها و صنایع می‌باشد . نام فارسی این رشته به عنوان معادل درست انگلیسی آن عبارت مهندسی صنعتی است که توسط - فردریک تیلور - بانی علم مدیریت به کار برده شد .
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3617.5615.fa
برگشت به اصل مطلب