شرایط اختصاص خوابگاه به پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱
شرایط اختصاص خوابگاه به پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/3/30 |  دفعات مشاهده: 85 بار
مهلت ارزیابی دانشجویان از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 33 بار
تمدید مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷
 | تاریخ ارسال: 1400/6/1 |  دفعات مشاهده: 540 بار
سامانه آموزش الکترونیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 |  دفعات مشاهده: 988 بار