تقویم آموزشی (نیم سال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/10/17 |  دفعات مشاهده: 223 بار
زمان ارزیابی دروس
 | تاریخ ارسال: 1402/10/17 |  دفعات مشاهده: 139 بار
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/7/15 |  دفعات مشاهده: 331 بار
طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1402/7/4 |  دفعات مشاهده: 306 بار
راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/27 |  دفعات مشاهده: 490 بار
اعلام زمان ارزیابی دروس نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/4/18 |  دفعات مشاهده: 347 بار
قابل توجه داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 |  دفعات مشاهده: 565 بار
اعلام زمان ارزیابی دروس نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/9/29 |  دفعات مشاهده: 521 بار
اطلاعیه طرح پایش سلامت جسم دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 |  دفعات مشاهده: 570 بار
مهلت ارزیابی دانشجویان از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۳/۲۰
 | تاریخ ارسال: 1401/3/11 |  دفعات مشاهده: 722 بار
تمدید مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷
 | تاریخ ارسال: 1400/6/1 |  دفعات مشاهده: 1291 بار
سامانه آموزش الکترونیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 |  دفعات مشاهده: 1985 بار