تقویم آموزشی (نیم‌سال اول-دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/4/4 |  دفعات مشاهده: 68 بار
قابل توجه داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/3/8 |  دفعات مشاهده: 171 بار
زمان ارزیابی دروس نیم دوم تحصیلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/3/8 |  دفعات مشاهده: 105 بار
تقویم آموزشی (نیم سال دوم) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/10/17 |  دفعات مشاهده: 355 بار
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/7/15 |  دفعات مشاهده: 457 بار
طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1402/7/4 |  دفعات مشاهده: 417 بار
راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/27 |  دفعات مشاهده: 630 بار