کارگاه آموزشی آزمایش‌های مکانیک خاک
 | تاریخ ارسال: 1402/11/11 |  دفعات مشاهده: 120 بار
دروس ارائه شده گروه مهندسی ژئوتکنیک در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دروس ارائه شده گروه مهندسی ژئوتکنیک در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/4/18 |  دفعات مشاهده: 454 بار
دروس ارائه شده گروه مهندسی صنایع در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دروس ارائه شده گروه مهندسی صنایع در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/4/18 |  دفعات مشاهده: 416 بار
دروس ارائه شده گروه معماری کامپیوتر در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
دروس ارائه شده گروه معماری کامپیوتر در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/4/18 |  دفعات مشاهده: 431 بار
دروس ارائه شده در ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 |  دفعات مشاهده: 804 بار
لیست دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 |  دفعات مشاهده: 1118 بار
طرح پایش سلامت جسم دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 |  دفعات مشاهده: 900 بار
جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانیNTU

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانی NTU ، جایگاه خوبی در رشته های مختلف کسب کرده است.

 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 |  دفعات مشاهده: 1650 بار