لیست دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 |  دفعات مشاهده: 128 بار
طرح پایش سلامت جسم دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 |  دفعات مشاهده: 209 بار
جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانیNTU

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانی NTU ، جایگاه خوبی در رشته های مختلف کسب کرده است.

 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 |  دفعات مشاهده: 861 بار