واحد دانشگاهی گرمسار در یک نگاه
20
سرانه فضای آموزشی(متر مربع)
+100
سرانه فضای سبز(متر مربع)
+810
تعداد کل فارغ التحصیلان
33
نسبت تعداد دانشجو به استاد
6
نسبت تعداد مقاله کنفرانسی به استاد
13
نسبت تعداد مقالات ژورنالی به استاد