دروس ارائه شده در ترم اول ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
نام درس استاد روز ساعت تاریخ امتحان ورودی تاریخ شروع
 
الگوریتم های طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم(۹۰۸۵۲۳۳)
 
دکتر خسرویانی
 
سه شنبه
 
۱۴-۱۷
 
۹۹/۱۰/۲۰
(۱۰-۱۲)
 
ورودی قدیم
 
۹۹/۶/۲۹
 
شبکه های میان ارتباطی
(۹۰۸۸۱۲۳)
 
دکتر طریقی
سه شنبه ۱۴-۱۷  
۹۹/۱۱/۱
(۱۰-۱۲)
 
 
ورودی جدید
 
 
آبان ۹۹
پنج شنبه ۸-۹:۳۰
 
مباحث منتخب_ رمزنگاری سخت افزاری(۹۰۸۸۱۶۳)
 
دکتر منوچهری
سه شنبه ۹:۳۰-۱۲:۳۰  
۹۹/۱۰/۲۷
(۱۰-۱۲)
 
ورودی جدید
 
آبان ۹۹
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱
 
سمینار(۹۰۸۵۹۰۲)
 
دکتر منوچهری
 
یکشنبه
 
۹:۳۰-۱۲:۳۰
 
--
 
ورودی جدید
 
آبان ۹۹
 
معماری کامپیوتر پیشرفته
(۹۰۸۵۱۰۳)
 
دکتر فربه
یکشنبه ۱۵-۱۸  
۹۹/۱۰/۲۳
(۱۳:۳۰-۱۶)
 
ورودی جدید و قدیم
 
آبان ۹۹
چهارشنبه ۱۰:۴۵-۱۲:۱۵


 
 
مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
نام درس استاد روز ساعت تاریخ امتحان ورودی تاریخ  شروع
 
برنامه ریزی عدد صحیح
(۹۱۸۸۱۸۳)
 
دکتر طباطبایی
 
چهارشنبه
 
۹-۱۲
 
۹۹/۱۱/۱
(۱۰-۱۲)
 
ورودی قدیم
 
۹۹/۶/۲۹
 
طراحی سیستم های صنعتی
(۹۱۸۲۱۶۳)
 
دکتر طباطبایی
چهارشنبه ۱۴-۱۷  
۹۹/۱۰/۲۴
(۱۰-۱۲)
 
ورودی جدید
 
آبان ۹۹
دوشنبه ۷:۴۵-۹:۱۵
 
طراحی آزمایشها
(۹۱۸۸۱۲۳)
 
دکتر حجازی
یکشنبه ۹:۳۰-۱۲:۳۰  
۹۹/۱۰/۲۰
(۱۰-۱۲)
 
ورودی جدید
 
آبان ۹۹
دوشنبه ۱۰-۱۱:۳۰
 
سمینار(۹۱۸۲۹۰۲)
 
دکتر حجازی
 
چهارشنبه
 
۹:۳۰-۱۲:۳۰
 
--
 
ورودی جدید
 
آبان ۹۹
 
نظریه صف
(۹۱۸۸۱۶۳)
 
دکتر میرزازاده
یکشنبه ۱۵-۱۸  
۹۹/۱۰/۳۰
(۱۰-۱۲)
 
ورودی جدید
 
آبان ۹۹
سه شنبه ۱۶-۱۷:۳۰
 

 
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
نام درس استاد روز ساعت تاریخ امتحان نوع ورودی تاریخ شروع
 
روشهای عددی در مکانیک خاک
(۹۲۸۳۱۲۳)
 
دکتر مرتضوی
شنبه ۱۰:۴۵-۱۲:۱۵  
۹۹/۱۰/۲۷
(۱۰-۱۲)
 
جدید
 
آبان ۹۹
چهارشنبه ۹:۱۵-۱۰:۴۵
چهارشنبه ۱۰:۴۵-۱۲:۱۵
 
مکانیک خاک پیشرفته
(۹۲۸۳۱۴۳)
 
دکتر ایمانی
یکشنبه ۷:۴۵-۹:۱۵  
۹۹/۱۰/۲۱
(۱۰-۱۲)
 
جدید
 
آبان ۹۹
یکشنبه ۹:۱۵-۱۰:۴۵
چهارشنبه ۷:۴۵-۹:۱۵
 
تحقیقات صحرایی(۹۲۸۵۱۲۳)
 
دکتر اسلامی
و دکتر اکبری مهر
دوشنبه ۱۵۰-۱۶:۳۰  
۹۹/۱۱/۱
(۱۰-۱۲)
 
جدید و قدیم
 
آبان ۹۹
سه شنبه ۷:۴۵-۹:۱۵
سه شنبه ۱۰:۴۵-۱۲:۱۵
 
مکانیک سنگ
(۲۴۱۸۶۲۳)
 
 
دکتر فهیمی فر
شنبه ۷:۴۵-۹:۱۵  
۲۹/۱۰/۲۴
(۹-۱۲)
 
جدید و قدیم
 
آبان ۹۹
دوشنبه ۹:۱۵-۱۰:۴۵
سه شنبه ۹:۱۵-۱۰:۴۵
 


دفعات مشاهده: 2929 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر