کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
خانم سیده مرضیه کاشی زاده

کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس:۳-۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
                 ۰۲۳۳۴۲۴۰۰۱۷
پست الکترونیکی:kashizadehaut.ac.i
r
آقای حسین فهیمی فر

کارشناس امور پشتیبانی
شماره تماس:۳-۰۲۳۳۴۲۴۹۵۳۰

پست الکترونیکی:h.taheriaut.ac.irخانم آمنه مرادی حقیقی

مسئول دفتر
شماره تماس:۰۲۳۳۴۲۴۱۸۱۲
                ۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰-۳
پست الکترونیکی:am.haghighiaut.ac.irآقای فرشاد پروانه

کارشناس پژوهشی
شماره تماس:۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۴ 

دفعات مشاهده: 1269 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر