اساتید مدعو

 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 | 
 آقای دکتر محسن طباطبایی

  مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم ها

 آدرس ایمیل:Tabatabaieaut.ac.ir

 خانم دکتر مهدا مرتضوی زنجانی

 مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

 آدرس ایمیل:mortazavimaut.ac.ir
  آقای دکتر محسن طریقی

 مهندسی کامپیوترـ معماری سیستم های کامپیوتری

 آدرس ایمیل:
mohsentarighiaut.ac.ir 
آقای دکتر راشد صحرائیان


 مهندسی صنایع - سیستم های تولید و خدمات

 آدرس ایمیل:
sahraeianshahed.ac.ir 
آقای دکتر امیر جلیلوند نژاد

 مهندسی صنایع - سیستم های تولید و خدمات

 آدرس ایمیل: a.jalilvandnejadgmail.com
 
 
   آقای دکتر انور فارس قشونی

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

آدرس ایمیل: 
a.faresghoshooniaut.ac.ir

دفعات مشاهده: 2198 بار   |   دفعات چاپ: 305 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر