شبکه های کامپیوتری

تعريف و هدف :

 دوره مجازي كارشناسي ارشد شبکه‌هاي کامپيوتري يكي از دوره‌هاي آموزش عالي در زمينه فني و مهندسي است که هدف آن تربيت متخصصيني در زمينه سيستم‌هاي انتقال اطلاعات توزيع شده و شبکه‌هاي کامپيوتري مي‌باشد. از آنجايي که دارا بودن دانش تحليل، طراحي،  مديريت و مباحث امنيتي شبکه‌هاي کامپيوتري مورد نياز اکثر کارشناسان بخش‌هاي طراحي و مهندسي، نگهداري و بهره‌برداري، نظارت و تحويل، و کنترل کيفيت شرکت‌هاي مخابراتي و بخش فنآوري اطلاعات اکثر شرکت‌هاي دولتي و خصوصي ديگر مي‌باشد، دانشکده مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات، دانشگاه صنعتي اميرکبير براي پاسخ به نياز آموزشي اين گروه از کارشناسان که عموماً به دليل شاغل بودن قادر به حضور در دوره‌هاي عادي نمي‌باشند، دوره كارشناسي ارشد شبکه‌هاي کامپيوتري را به صورت دوره مجازي نيز ارائه مي‌کند.

هدف از اين دوره تربيت افرادي است كه در زمينه مطالعه، طراحي، ساخت، راه‌اندازي و نگهداري سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، شبكه هاي كامپيوتري و همچنين جمع‌آوري، سازمان‌دهي، طبقه‌بندي، استفاده و انتقال اطلاعات و مديريت فرآيند آنها تبحر لازم را داشته باشند.

ضرورت واهميت رشته :

     در اجراي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله بند "ب" اصول 2 و 12 اصل سوم، و ايجاد شرايط تحقق بند 4 همين اصول و نيز اجراي اصل 30 و بند 7 اصل 43 و ايجاد شرايط تحقق بندهاي 8 و 1 اين اصل و اصول ديگر و نظر به حجم عظيم اطلاعات از طرفي و نقش بلا‌انكار آن در كيفيت مديريت و اداره امور و همچنين نقش ابزاري تكنولوژي كامپيوتر در كيفيت جمع‌آوري و سازمان‌دهي اطلاعات از طرفي و نقش امكانات اينترنت در نشر و انتقال سريع آن، پس از بررسي و مطالعه مباحث فنون كامپيوتر و شبكه‌هاي اطلاعاتي و مديريت، دوره كارشناسي ارشد "فنّاوري اطلاعات" با گرايش «شبكه هاي كامپيوتري» تدوين مي‌گردد.

قابليتها ، نقش و توانائيهاي دانش آموختگان رشته :

  دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود بعنوان كارشناس ارشد راه‌حل‌هايي كاربردي در زمينة مديريت، تهيه، بهينه‌سازي، بهبود و بسترسازي شبكه هاي كامپيوتري ارائه دهند. آنها قادرند با توجه به آموخته‌هاي خود با رعايت تمامي جوانب علمي، فني و با توجه به نيازهاي جوامع راه حل هاي بهينه را انتخاب كرده، آنها را به نتيجه برسانند.

 طول دوره و شکل نظام:

برنامه درسي دوره براي 4 نيمسال طرح‌ريزي شده است و طول آن حداكثر 3 سال مي‌باشد (طبق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) و طول هر ترم 16 هفته آموزشي كامل، مدت هر واحد درس نظري 16 ساعت، و براي دروس عملي و آزمايشگاهي و كارگاهي 48 ساعت مي‌باشد.

 تعداد واحدهاي  درسي:

تعداد واحدهاي درسي اين دوره علاوه بر دروس جبراني برابر 32 واحد بصورت زير است.

1- دروس گروه 1 حداقل     12   واحد

2- دروس از مابقی گروه 1 و گروه2  حداكثر    15   واحد

3- روش تحقيق و سمينار    2     واحد

4- پروژه                         3     واحد

جمع كل واحدها               32    واحد

 

تعداد دروس:

برنامة دوره كارشناسي‌ارشد فناوري‌اطلاعات در اين گرايش شامل 24 واحد درسي از دروس گروه 1 و گروه 2، 2 واحد سمينار و 6 واحد پروژه است. دانشجويان مي بايست مابه التفاوت دروس گرفته شده از گروه 1 نسبت به كل دروس مورد نياز براي دوره كارشناسي ارشد (24 واحد) را از دروس گروه 2 اخذ نمايند. همچنين لازم است دانشجويان دروس جبراني تعيين شده را گذرانده باشند.

6-1- دروس گروه 1

دروس گروه 1 به گونه‌اي انتخاب شده‌اند كه مباني و اصول لازم براي اين گرايش را پوشش دهند و اخذ آنها نسبت به دروس گروه 2 داراي اولويت است. اين دروس همه 3 واحدي بوده و در جدول ضميمه معرفي شده‌اند. اخذ حداقل 4 درس از اين دروس اجباري است.

6-2- دروس گروه 2

دروس گروه 2، امكاناتي را براي فعاليت تخصصي و تمركز بيشتر دانشجو در يك زمينة خاص فراهم مي‌آورند. اين دروس نيز همگي 3 واحدي مي‌باشند و در جدول ضميمه معرفي شده‌اند.

6-3- روش تحقيق و سمينار

گذراندن درس سمينار براي دانشجويان دوره اجباري است. در اين درس دانشجو با انتخاب يك موضوع و يك استاد مشاور پيرامون موضوع خاصي مطالعه و تحقيق بعمل مي‌آورد. اين تحقيق بايستي شامل سابقه كار، وضعيت تا زمان حاضر و روالهاي آتي پيش‌بيني شده دربارة موضوع باشد. نتيجة تحقيق دانشجو در اين درس بايستي بصورت يك ارائه شفاهي و يك گزارش كتبي ارائه شود.

6-4- پروژه تحقيق (پايان نامه)

در اين دوره هر دانشجو با انجام يك پايان نامة ‌3 واحدي در مورد مسألة خاصي به تحقيق مي‌پردازد. موضوع پايان‌نامه الزاماً بايستي در يكي از زمينه‌هاي مرتبط باشد و زمينة‌ عملي لازم براي انجام آن با دروس اخذ شده توسط دانشجو در اين دوره فراهم شده باشد. نحوة‌ تصويب موضوع پايان‌نامه و ارزيابي و دفاع آن مطابق آئين‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي مي‌باشد.

 

دروس گروه 1

شمار درس

عناوين درس

تعداد واحد

1

شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

3

2

مديريت شبكه هاي كامپيوتري و مخابراتي

3

3

امنيت شبكه

3

4

ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري

3

5

سيستم هاي توزيعي

3

6

شبكه هاي سيار و بي سيم

3

7

طراحي شبكه هاي كامپيوتري

3

8

روش تحقيق و سمينار

2

9

پايان نامه

3

   

 دروس گروه 2

شماره درس

عناوين دروس

تعداد واحد

1

شبكه هاي كامپيوتري سرعت بالا

3

2

شبكه هاي چندرسانه اي

3

3

شبكه هاي ذخيره ساز

3

4

پردازنده هاي شبكه اي

3

5

سيستم هاي كامپيوتري امن

3

6

محاسبات توري

3

7

سيستم هاي عامل پيشرفته

3

8

مباحث ويژه

3

9

مباحث پيشرفته در شبكه هاي كامپيوتري

3

10

يك درس از ساير گرايش هاي دانشكده

3

11

يك درس از گرايش معماری کامپیوتر

3