مدیریت سیستم و بهره وری

مقدمه :

مديريت سيستم و بهره‌وري در حسن اداره سازمانهای صنعتی، خدماتی،بازرگاني و تحقيقاتي و همچنین توسعه آنان در كشور نقشي كليدي دارد. مديريت سعي دارد از عوامل انساني تحت اختيار بيشترين نتيجه را بدست آورد و عوامل مزبور را در جهت تحقق اهداف سازمان به بهترين نحو توسعه دهد. با توجه به نقش مهم مديريت در موفقيت سازمان‌هاي صنعتي، خدماتي، بازرگاني و تحقيقاتي، دانش و فنون مديريت سيستم و بهره‌وري توسعه فراواني يافته و آموزش مديريت در جوامع توسعه يافته جايگاه رفيعي بدست آورده است. با پيچيده‌شدن و گسترش سازمان‌ها و پيشرفت علوم و فنون مديريت سيستم و بهره‌وري، مديران بايد علاوه بر اطلاعات تخصصي از دانش مديريت نيز برخوردار باشند.

در رفع نياز مبرم مزبور جهت تربيت مديران سيستم و بهره‌وري، رشته مهندسي صنايع در آموزش عالي مي‌تواند نقش مؤثري ايفا نمايد. در دوره كارشناسي مهندسي صنايع ضمن آموزش مباني مهندسي، مباني علوم و فنون لازم جهت افزايش كارآيي و بهبود مديريت در سازمان‌هاي صنعتي نيز آموزش داده مي‌شود. از آنجا كه در دوره‌هاي كارشناسي ارشد هر رشته، زير مجموعه‌هاي دوره كارشناسي آن رشته با عمق بيشتري آموزش داده شده و مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرد و با توجه به نياز مبرم كشور، يكي از دوره‌هاي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع بايد بر آموزش و تحقيق در زمينه مديريت سيستم و بهره‌وري متمركز شود. نيازهاي موجود در صنايع ايجاب مي‌نمايد كه مجموعه‌اي از دروس رشته مهندسي صنايع كه براي بهبود مديريت سيستم و بهره‌وري مفيد و مؤثر است در سطح كارشناسي ارشد براي مديران ارائه شود.

متأسفانه در كشورهاي درحال توسعه به امر آموزش و تربيت مديران در زير بخش‌هاي صنايع، خدمات، بازرگاني و تحقيقاتي توجه كافي مبذول نمي‌شود. در كشورهاي مزبور يكي از مهمترين تنگناهاي توسعه، كمبود مديراني است كه با‌ آگاهي از دانش و فنون مديريت بتوانند امكانات موجود در سازمان‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن كشورها را به نحو احسن تلفيق نموده و به كارگيرند و با ارائه بيشترين نتيجه، رشد و توسعه آن كشورها را تسريع نمايند.

با توجه به ضرورت مزبور، دوره كارشناسي ارشد مديريت سيستم و بهره‌وري مجازی ارائه شده است. اين دوره براي آموزش علوم و فنون اداره سازمانهای صنعتی، خدماتی، بازرگاني و تحقيقاتي به افرادي كه داراي درجه كارشناسي در رشته مهندسي و علوم باشند طراحي شده است. آموزش در اين دوره با تأكيد بر كاربرد روش‌هاي كمّي و نظام‌گرا در اداره امور است. روش‌هاي مزبور در آموزش و تجزيه و تحليل مسائل مهندسي كاربرد گسترده‌اي دارد. لذا فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي علوم، فني و مهندسي كه به علت آگاهي از مباني علمي مهندسي زمينه لازم را براي تصدي مديريت دارا هستند، براي فراگيري دروس این رشته آمادگي كافي را خواهند داشت.

هدف دوره:

هدف از اجرای دوره مدیریت سیستم و بهره وری مجازی عبارتند از:

-          تربیت مدیر برای صنایع از طریق آموزش علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره وری صنایع.

-          آموزش علوم و فنون مدیریتی به افراد با تحصیلات دانشگاهی در رشته های فنی، مهندسی و علوم با تاکید بر روشهای سیستمی.

-          انجام تحقیق و پژوهش در زمینه مشکلات مدیریت سیستم و بهره وری سازمانهای تولیدی، خدماتی، پژوهشی و بازرگانی کشور و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آنها.

ضرورت واهميت رشته :

ضرورت و اهمیت این رشته با توجه به موارد زیر بیان می شود:

-          بمنظور بهره برداری کارا و موثر از امکانات فیزیکی و انسانی کشور و همچنین تسریع رشد وتعالی جامعه، تربیت مدیران آگاه و مسلط به دانش و فنون جدید مدیریت جهت اداره سازمانهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پژوهشی ضرورت دارد.

-          با گسترش روزافزون کاربرد روشهای کمی و شیوه های تجزیه و تحلیل سیستمهای مهندسی در آموزش و پژوهش، بررسی مسائل و مشکلات مدیریت صنایع کشور با تاکید بر شیوه های مذکور و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود مدیریت واحدهای اقتصادی – اجتماعی کشور ضرورت دارد.

قابليتها ، نقش و توانائيهاي دانش آموختگان رشته :

فارغ التحصیلان این رشته دارای توانائیها و قابلیتهای زیر خواهند بود:

-          تصدی مدیریت واحدهای صنعتی.

-          تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائیهای سیستمی و نیز بهره وری در مدیریت واحدهای صنعتی و ارائه طریق برای بهبود بهره وری و نیز مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام گرا.

-          انجام تحقیق و بررسی در زمینه روشهای مدیریت و بهبود این روشها با توجه به شرایط کشور.

 

 

 طول دوره و شکل نظام:

اين دوره براي 5 ترم درسي براي دانشجوياني که لازم به گذرانيدن دروس جبراني (حداکثر 12 واحد) و 4 ترم براي ساير دانشجويان در قالب 32 واحد شامل 15 واحد اصلي، 12 واحد اختياري، 3 واحد پايان‌نامه (اختیاری) و 2 واحد سمینار و روش تحقيق پيش‌بيني شده است.

 

دروس دوره:

  • ·         الف: دروس جبراني

1-    تحقيق در عمليات 1                                     3 واحد

2-    احتمال و آمار مهندسي                                3 واحد

3-    اصول حسابداري و هزینه یابی                        3 واحد

4-    اقتصاد عمومی 1                                         3 واحد

 

ب: دروس اصلي

1-    سازمان‌دهي و رهبري                                 3 واحد

2-    مديريت منابع انساني                                  3 واحد

3-    مديريت کيفيت و بهره‌وري                              3 واحد

4-    مديريت عمليات                                          3 واحد

5-    برنامه‌ريزي استراتژيک برای مدیران                  3 واحد

ج: سمینار و پایان نامه

1-      سمینار و روش تحقیق (اجباری)                     2 واحد

2-      پایان نامه (اختیاری)                                     3 واحد

 

د: دروس اختياري

1.         طراحي سيستم‌هاي توليدي (کنترل تولید 1)                      3 واحد

2.         شبيه‌سازي کامپيوتري                                                    3 واحد

3.         اقتصاد مهندسي                                                           3 واحد

4.         کنترل و برنامه ریزی فعالیتهای بهره برداری (کنترل تولید 2)     3 واحد

5.         قابليت اطمينان                                                             3 واحد

6.         تحليل شبکه                                                                           3 واحد

7.         اقتصاد خرد برای مدیران                                                  3 واحد

8.         اقتصاد کلان برای مدیران                                     3 واحد

9.         برنامه‌ريزي متغيرهاي صحيح                                           3 واحد

10.     کاربرد مجموعه فازي در تصميم‌گيري                                 3 واحد

11.     تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه                                    3 واحد

12.     مديريت انرژي                                                               3 واحد

13.      کامپیوتر در مهندسی صنایع                                           3 واحد

14.     مديريت تحقيق و توسعه                                                3 واحد 

15.     مديريت تکنولژي                                                           3 واحد

16.     بازاريابي                                                                     3 واحد

17.     مديريت مالي                                                               3 واحد

18.     سيستم‌هاي اطلاعات مديريت                                        3 واحد

19.      سیستمهای جامع اطلاعاتی                                          3 واحد

20.     سيستم‌هاي ديناميکي                                                 3 واحد

21.     فرآيندهاي تصادفي                                                        3 واحد

22.     اقتصادسنجي                                                              3 واحد

23.     پیش بینی و تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني                      3 واحد

24.     برنامه‌ريزي حمل و نقل                                                   3 واحد

25.     سيستم‌هاي صف                                                         3 واحد

26.     حسابداري مديريت                                                        3 واحد

27.     طراحي آزمايشات                                                         3 واحد

28.     دروس مصوب از سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.