مکانیک خاک و پی

تعريف و هدف :

  

تعريف رشته: كارشناسي ارشد مكانيك خاك و مهندسي پي(كارشناسي ارشد ژئوتكنيك)

هدف رشته: تربيت مهندسين متخصص در مهندسي ژئوتكنيك

 در چه دانشكده­اي ارائه مي­شود: دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست

انگيزه ارائه آن به صورت مجازي:فراهم نمودن دسترسي آسان و فراگير براي علاقمندان

 

قابليتها ، نقش و توانائيهاي دانش آموختگان رشته :

 توانايي در طراحي سازه هاي ژئوتكنيكي (پي ها، تونل ها، سدها و غيره)

كارشناسي ارشد مهندسي ژئوتكنيك رشته زيربنايي در پروژه هاي عمراني است.

 

 

 طول دوره و شکل نظام:

 طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره مطابق با آیین‏ نامه دوره هاي کارشناسی ارشد  مجازي می‏باشد.

 

 تعداد واحدهاي  درسي:

 تعداد واحدهای آموزش و پژوهشی این دوره 32 واحد است.

-    دروس اصلی                        14واحد

-    دروس اختیاری                      16واحد

-    سمینار                                2 واحد

جمع كل واحدها               32    واحد

 

 

دروس گروه1(اصلی-اجباری)

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

2

3

4

5 

مكانيك خاك پيشرفته

مهندسي پي پيشرفته

ديناميك خاك

مكانيك سنگ

يك درس از سه درس زير:

الف-  روشهاي عددي در ژئوتكنيك

ب- پلاستيسيته در خاك

ج- تحقيقات صحرايي

 

3

3

3

3

 

3

3

3

 

 

 

 

 

دروس گروه2 (تخصصی-اختیاری)

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

روشهاي عددي در ژئوتكنيك

اندركنش خاك و سازه

پلاستيسيته در خاك

زمين‌شناسي مهندسي پيشرفته

مهندسي تونل

سدهاي خاكي

روش اجزاء محدود

مهندسي زلزله

آبهاي زيرزميني

آزمايشگاه خاك پيشرفته

آزمايشگاه مكانيك سنگ

ژئوتكنيك دريايي

رياضيات عالي مهندسي

روشهاي پاكسازي خاك

طراحي و اجراي محلهاي دفن

3

3

3

2

3

3

3

3

3

1

1

3

3

2

2