لیست پایان نامه های دانشجویی

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته تجارت الکترونیک

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

۱

بابک خورشیدی

۹۱۱۹۰۵۸۱

کاربرد علمی و استفاده واقعی از تکنیک های مصور سازی اطلاعات

علیرضا باقری

۳۰/۲/۹۴

۲

مهدی سامعی راد

۹۱۱۹۰۶۳۰

تشخيص تقلب در پرداخت ماليات با استفاده از داده كاوي

سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی

۳۰/۷/۹۳

۳

جواد کشوری کا مران

۹۱۱۹۰۵۸۸

طراحي و پياده سازي سامانه اي براي تعامل انسان و کامپيوتر در يک خانه هوشمند : براي مراقبت سلامت الکترونيکي سالمندان

محمدحسن شیرعلی شهرضا

۱۵/۶/۹۳

۴

سیده تینا زرین قلم

۹۱۱۹۰۵۲۹

طراحي و پياده سازي سامانه الكترونيكي توصيه گر اخبار مبتني برمحتوا و عملكردپيمايشي كاربران

سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی

۳۰/۷/۹۳

۵

علیرضا فتحی

۹۱۱۹۰۵۹۲

بررسي و يافتن كار آمد ترين روش كاهش ابعاد داده ها در سامانه هاي پالايش مشاركتي بزرگ مقياس

مهدی شجری

۳۰/۲/۹۴

۶

سیدعلی محمد میرخانی

۹۱۱۹۰۶۵۵

تحليل و پياده سازي موتور جريان کار پشتيباني مشتريان بر اساس بهترين تجارب IRIL

علیرضا باقری

۲۲/۲/۹۴

۷

فاطمه سادات فاطمی

۹۱۱۹۰۵۳۸

كشف تقلب در سيستم ريز پرداخت حمل و نقل شهري با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

مهدی شجری

۲۹/۱۱/۹۲

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی عمران- خاک و پی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استاد راهنما

تاریخ دفاع

۱

مهدی خاکپور

۹۰۱۹۲۵۲۷

تحليل و طراحي پوشش نهايي تونل تحت فشار با تاکيد بر اثر نيروهاي تراوش

دکتراحمد فهیمی فر

۳۰/۱/۹۳

۲

احسان دانشمندی

۹۰۱۹۲۵۴۲

تحليل و طراحي پوشش نهايي تونل ها

دکتراحمد فهیمی فر

۲۱/۷/۹۲

۳

مهرداد رحیمی

۹۰۱۹۲۵۵۶

تحليل و طراحي تونل در زمين هاي لهيده

دکتر احمد فهیمی فر

۲۲/۷/۹۲

۴

بهراد بختیاری

۹۰۱۹۲۵۶۱

مدلسازي جابجايي زمين در اثر حفر تونل در زمين هاي نرم

دکتراحمد فهیمی فر

۱۰/۹/۹۲

۵

محسن مهاجری کنگی

۹۰۱۹۲۵۷۰

ارزيابي اثر تزريق در منحرف کردن ورود جريان آب زير زميني به تونل

دکتر احمد فهیمی فر

۲۳/۷/۹۲

۶

مهدی جزء خراسانی

۹۰۱۹۲۵۸۳

مقايسه فني تکنيکهاي بهسازي زير سازه خطوط ريلي جهت ارتقاء وضع موجود

دکتر ابوالفضل اسلامی

۲۹/۲/۹۳

۷

بحیرا توکلی

۹۰۱۹۲۵۹۰

ارزيابي عملکرد بهسازي خاک به روش تراکم انفجاري بر اساس نتايج حاصله از آزمايش CPTو CPTu

دکتر ابوالفضل اسلامی

۲۸/۲/۹۳

۸

حسین اکبری

۹۰۱۹۲۵۶۴

بررسي رفتار مصالح مخلوط هسته سد رودبار لرستان تحت اثر بارهاي ديناميکي

دکترسیدمحمدرضا امام

۳۰/۷/۹۳

۹

میرپیمان طباطبایی

۹۰۱۹۲۵۹۹

مطالعه و بررسي ارتباط بين آزمايش CPTو رفتار شمع با بهره گيري از مدلسازي عددي فرورفتن شمع در خاک و CPT

دکترکاظم فخاریان

۲۲/۷/۹۲

۱۰

آرش عطرچیان

۹۰۱۹۲۵۱۱

مقايسه تاثير حفاري تونل واحد و زوج تونل بر نشست سطح زمين

دکتراحمد فهیمی فر

۲۴/۲/۹۳

۱۱

میثم شعبانی

۹۰۱۹۲۵۲۱

تحليل اثر گسل بر پايداري تونل ها در شرايط استاتيكي

دکتر احمد فهیمی فر

۱۴/۲/۹۴

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی فن اوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

۱

مهشید سرخزائی

۸۹۲۸۶۵۰۳

طراحي و پياده سازي يک واسط براي بهبود کاربرد پذيري کپچا

دکترمحمدحسن شیرعلی شهرضا

۲۳/۲/۹۲

۲

مجید جعفریان

۸۹۲۸۶۵۱۸

بررسي تاثير توپولوژي بر بهينه سازي کمي پارامترهاي پروتکل استاندارد IEEE ۸۰۲.۱۵.۴ براي افزايش کارائي

دکتر مسعود صبائی

۸/۷/۹۲

۳

امیرحسین شیرزادیان

۸۹۲۸۶۵۳۰

ارزيابي روشهاي مسيريابي مبتني بر الگوريتم spray and wait

دکتر مسعود صبائی

۴/۶/۹۲

۴

سیدمهدی طباطبایی

۸۹۲۸۶۵۲۲

مديريت توان شناختي در شبکه هاي حسگر بيسيم

دکتر مسعود صبائی

۳/۴/۹۳

۵

وحید نیری راد

۸۹۲۹۱۵۶۱

ارائه يک روش مکاشفه اي جهت بهبود مصرف انرژي در شبکه حسگر بي سيم بر پايه مسير يابي با در نظر گرفتن مسئله کيفييت سرويس و لحاظ نمودن تاخير

دکتر مهدی دهقان تخت فولادی

۱۰/۴/۹۳

۶

محمد محمدی نسب

۸۹۲۹۱۵۷۵

ايجاد انگيزه همكاري در جريان سازي ويدئويي نظير به نظير با استفاده از بازي هاي همكارانه

دکترمهدی دهقان تخت فولادی

۳/۲/۹۳

۷

متانت مقدس زاده

۸۹۲۸۶۵۳۲

بررسي الگوريتمهاي مسير يابي اگاه ازانرژي در کاربردهاي حساس به کيفيت سرويس در شبکه هاي نوري

دکتر بهادر بخشی سراسکانرود

۳۱/۲/۹۲

۸

حامد مختارزیبایی

۸۹۲۹۱۵۷۹

بررسي کارايي الگوريتم هاي مسيريابي شبکه هاي MANET در کاربردهاي چند رسانه اي

دکتر بهادر بخشی سراسکانرود

۲۵/۶/۹۳

۹

میترا عدالتی

۸۹۲۹۱۵۷۲

بهبود جريان سازي ويدئو بر روي شبکه هاي نظير به نظير به کمک ابر

دکتر حسین پدرام

۲۹/۷/۹۳

۱۰

صدف موسوی زاده یزدی

۸۹۲۸۶۵۱۹

ارائه راهكاري براي مسيريابي در شبكه هاي راديو شناختي موردي

دکتر سعادت پور مظفری

۳۰/۷/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی برق- مدیریت انرژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استاد راهنما

تاریخ دفاع

۱

مهدی معصوم

۹۰۱۹۴۵۱۰

ارزيابي کيفيت توان نيروگاههاي بادي در شرايط اتصال به شبکه و روشهاي بهبود آن

دکترسید حسین حسینیان

۳۰/۷/۹۲

۲

محسن علی شمشیری

۹۰۱۹۴۵۱۹

بررسي و دسته بندي پارامترهاي كيفيت توان و تعريف شاخص كمي و كاربردي كيفيت توان در بازاربرق رقابتي

دکترسید حسین حسینیان

۱۰/۷/۹۲

۳

امیرصادق ذاکری

۹۰۱۹۴۵۲۱

تهيه ره نگاشت بيست ساله توليد و مصرف انرژي در كشور

دکترمهرداد عابدی

۱۷/۷/۹۲

۴

رضا اسکندری

۹۰۱۹۴۵۳۶

تعيين زمانبندي بهينه تست رله هاي حفاظتي

دکترسید حسین حسینیان

۱۰/۷/۹۲

۵

حامد عبداله زاده فتحی

۹۰۱۹۴۵۴۰

توليد برق توسط توربين بادي و ذخيره توان مازاد باد توسط سيستم بادي هيبريدي و شبيه سازي آن

دکترغلامحسین ریاحی دهکردی

۱۷/۷/۹۲

۶

سعید داوری پور

۹۰۱۹۴۵۴۵

شبيه سازي و ساخت يک سيستم فتوولتائيک با توان ۱۲۵۰ وات براي حفاظت کاتديک خطوط لوله نفت و گاز

دکترسید حسین حسینیان

۳۰/۷/۹۲

۷

آرش فرزانه

۹۰۱۹۴۵۲۶

برنامه ريزي انرژي مبتني بر بهره برداري از منابع زغال سنگ در ايران و بررسي اثرات زيست محيطي

دکترمرتضی محمدی اردهالی

۳۰/۷/۹۲

۸

مژگان شبیری

۹۰۱۹۴۵۰۱

امکان سنجي استفاده از ايستگاههاي شارژ خورشيدي براي خودروهاي الکتريکي در ايران

دکترغلامحسین ریاحی دهکردی

۳۰/۷/۹۲

۹

میثم خیاطیان

۹۰۱۹۴۵۵۰

بررسي وامکان سنجي نصب توربين هاي بادي توان بالا(بيش از ۵ مگاوات )در سايت معلمان

دکترغلامحسین ریاحی دهکردی

۲۸/۷/۹۲

۱۰

مسعود محقق

۹۰۱۹۴۵۵۱

ارزيابي پتانسيل انرژي بادو انتخاب توربين هاي کاربردي در مناطق مستعد استان سمنان

دکترغلامحسین ریاحی دهکردی

۳۱/۶/۹۲

۱۱

اکبر مرادی

۹۰۱۹۴۵۰۸

امكان سنجي فني اقتصادي كاربرد PVدر روستاهاي شهرستان ساوه جهت كاهش مصرف

دکترگیورک باباملک      قره پتیان

۲۷/۵/۹۲

۱۲

محسن زارع حسینی

۹۰۱۹۴۵۱۴

تحليل چالشهاي حفاظتي اتصال يك واحد DGبه فيدر فشار متوسط حاله واقع در شهرك صنعتي گناباد

دکترگیورک با باملک      قره پتیان

۲۹/۷/۹۲

۱۳

رضا علی کرمی

۹۰۱۹۴۵۰۴

استفاده از تكنولوژي ادوات FACTS براي بهبود پايداري ولتاژ و كاهش تلفات با حضور نيروگاه بادي

دکترسید حسین حسینیان

۲۲/۲/۹۳

۱۴

سید اسداله سلیمی دهکردی

۹۰۱۹۴۵۲۵

باز آرايي چند هدفه شبكه هاي توزيع با اهداف كاهش تلفات و بهبود پارامترهاي كيفيت توان

دکترسید حسین حسینیان

۲۲/۲/۹۳

۱۵

حمیدرضا کرمی

۹۰۱۹۴۵۳۲

بازنگري روشهاي محاسبه و تهيه پارامترهاي بومي اثرگذار در تلفات شبكه هاي توزيع برق

دکترسید حسین حسینیان

۱۰/۹/۹۲

۱۶

زینب رستم پور

۹۰۱۹۴۵۵۲

بررسي تاثيرسيستم فتوولتائيک متصل به شبکه بر روي کيفيت توان

دکترسید حسین حسینیان

۲۹/۲/۹

۱۷

فاطمه شعبانی صدر

۹۰۱۹۴۵۴۴

پتانسيل سنجي انرژي باد از لحاظ فني اقتصادي جهت نصب توربين هاي بادي در استان هرمزگان با شبيه سازي انواع توربين هاي بادي

دکترمهرداد عابدی

۲۰/۲/۹۳

۱۸

عباس محمدی

۹۰۱۹۴۵۰۳

مدلسازي و شبيه سازي اضافه ولتاژهاي اوليه ترانسفورماتورهاي ۱۲۵MVAكوره قوس فولادسازي مباركه و ارائه راهكار جهت كاهش آنها

دکترگیورک باباملک

قره پتیان

۱۳/۱۱/۹۲

۱۹

نرگس بیات آورزمانی

۹۰۱۹۴۵۲۰

كاهش پديده وزوز در يك مدل رزنانسي سري- موازي با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي -فازي

دکترمهرداد عابدی

۹/۷/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

1

احمد شکری

89286526

تدوين برنامه مديريت ماشين آلات بالابر در پروژه هاي اجرايي صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

دکترمحمدحسن سبط

30/7/91

2

محمدخسرو کندی

89281530

مستند سازي دانش حاصل از اجراي پروژه

دکتروحید شاه حسینی

30/7/91

3

سمیرا رحیمی پور

89281534

بهبود فرآيندهاي مديريت پروژه در پروژه هاي شهرداري تهران با استفاده از راهنماي گستر مديريت پروژه

دکترمحمدحسن سبط

30/7/91

4

پویا ستوده انواری

89281540

تامين کالا در پروژه هاي نفت ،گاز و پتروشيمي

دکتروحید شاه حسینی

30/7/91

5

حامد حاجیا

89281541

طرح ريزي و مديريت ادعا در پروژه هاي اجرايي صنعت نفت و گاز

دکترمحمدحسن سبط

20/6/91

6

حمداله حبیبی

89291503

ارزيابي سيستم هاي کولينگ و فومينگ در مخازن نفتي

دکترعبداله اردشیر

3/7/91

7

شمس الدین نورالهی

89291506

پايدارسازي ترانشه ها با استفاده از انجماد

دکترعلیرضا رهائی

10/7/91

8

سیدهاشم اوجاقی

89291508

ارائه الگويي براي مميزي پروژه ها در شرکتهاي پيمانکاري

دکتروحید شاه حسینی

8/7/91

9

سعید آقاکبیریها

89291509

بررسي کاربردي و مقايسه هزينه اي بتن گچي در صنعت ساخت و ساز ايران به همراه مطالعه موردي

دکترحسین رجائی

6/7/91

10

موسی کلهری

89291518

اثر پودر سنگ آهک و روشهاي اختلاط آن در خواص رئولوژي - مکانيک و دوام بتن خود تراکم

دکترحمیدرضا اشرفی

29/6/91

11

علی نجفی

89291519

فرآيند مديريت ريسک و به کارگيري آن در مديريت پروژه هاي عمراني

دکتروحید شاه حسینی

30/7/91

12

آرمان احمدی

89291515

الگوي معماري در مديريت و مميزي انرژي در ساختمان

دکتروحید شاه حسینی

14/11/91

13

رامین افزار

89291528

آناليز اقتصادي پروسه تصفيه خانه هاي فاضلاب (روش مکانيکي، روش بيولوژيکي)

دکتراقبال شاکری

15/7/91

14

علیرضا فرجادی نسب

89291530

قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز شهري با مطالعه موردي

دکتراقبال شاکری

28/1/93

15

محمد بهروش

89291527

بررسي مدلهاي تصميم گيريچند معياره در مديريت ساخت و کاربرد آن در انتخاب مناسبترين شرکت پيمانکاري

دکترفرزاد حاتمی برق

28/2/92

16

محمدحسین مشایخی

89291539

بررسي علل انحراف بهاي تمام شده پروژ ه هاي ساختماني با برآورد اوليه د رصنعت نفت

دکترفرزاد حاتمی برق

13/7/92

17

علی رحیمیان کردستانی

89281527

آناليز ريسک در پروژه هاي نفت و گاز بر اساس استاندارد PMBOK و مطالعه موردي فاز19 پارس جنوبي

دکترعبداله اردشیر

13/7/92

18

صفرعلی نوروزی

89291526

علل تاخير پروژه هاي عمراني با مشارکت بانک جهاني در ايران

دکترعبداله اردشیر

31/6/92

19

محمد ازلی

89291538

بررسي اثر نرخ ارز بر سرمايه گذاري هاي عمراني در كشور ايران با مطالعه موردي

دکتروحید شاه حسینی

30/2/93

20

مانی دولت مرادی

89291504

بررسي اثر تورم بر هزينه در پروژ ه هاي مديريت ساخت با مطالعه موردي(پروژه مركز خريد آفتاب مشهد)

دکتروحید شاه حسینی

30/2/93

21

فربد فامیلی

90192516

شناسايي،تحليل و ارزيابي فاکتورهاي موثردر بهبودعملکرد ايمني شغلي در ساخت و ساز ،بررسي تجربيات موفق بين المللي

دکتر روزبه پناهی

15/7/92

22

علی خرسندی

90192548

ارزيابي عملکرد تيرهاي بتني مسلح شده با ميلگرد FRP در حالتهاي آسيب ديده و مقاوم سازي شده

دکترفرزاد حاتمی برق

29/7/93

23

میثم کرمانی

90192588

بررسي امكانپذيري فني و اقتصادي از روباره کوره آهن گدازي فولاد خراسان به عنوان پوزولان و توليد سيمان کاتديک در کارخانجات سيمان شرق کشور

دکترفرزاد حاتمی برق

20/2/93

24

غلامرضا شمسی

90192501

بررسي تاثيرمديريت هزينه بر کاهش تاخيرات پروژه هاي متعارف ساختماني

دکترفرزاد حاتمی برق

24/11/92

25

منصور رنجبر

90192519

نقش مديريت پروژه در موفقيت پروژه ها

دکتروحید شاه حسینی

29/7/92

26

حسین بهسان

90192535

مباني حقوقي و قراردادي مالكيت معنوي طرح هاي پروژه هاي عمراني

دکتروحید شاه حسینی

29/7/92

27

محمدرضا مردان پور

90192546

تدوين الگويي جهت انتخاب مناقصه گر و انتخاب مناسب ترين قيمت در مناقصات سه عاملي با اعمال فاكتور هزينه زمان

دکتروحید شاه حسینی

30/2/93

28

سیدمحمدرضا فتحی

90192538

آناليز عملكرد هزينه در پروژه هاي ساخت با استفاده از منطق فازي -مطالعه موردي قطار شهري اصفهان

دکترعبداله اردشیر

2/7/92

29

سعید کوکلانی

90192578

ايمني ساختمانها ي بلند مرتبه در برابرآتش سوزي

دکترعبداله اردشیر

28/7/92

30

سهیل عابدینی

90192548

بررسي علل تاخير پروژه هاي عمراني ،هزينه و زمان (مطالعه موردي پروژه هاي پل سازي)

دکترعبداله اردشیر

28/7/92

31

شهرزاد خلیلیان

91192505

تعيين مشخصات مكانيكي بتن هاي توانمند با استفاده از ابزار هوش مصنوعي

دکترفرزاد حاتمی برق

16/7/93

32

لطیف مظهرپور

91192515

بسط يك مدل مبتني بر منطق فازي در تحليل خطرپذيري مديريت ساخت و ساز

دکترفرزاد حاتمی برق

29/7/93

33

سینا مختارنیا

91292589

بهينه سازي زمانبندي پروژه با در نظر گرفتن منابع محدود با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي

دکتراقبال شاکری

27/2/93

34

علی یوسف زاده

91192528

ارائه مدلي براي انتخاب پيمانكار در پروژه هاي راهسازي به كمك روش تحليل سلسله مراتبي                                              (اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل)

دکتروحید شاه حسینی

27/2/93

35

عبدالرضا قاسمی

91192554

بررسي مشخصات مهندسي و مديريت ساخت اجراي سازه هاي سبك فولادي LFSو نقش آن در بهبود شاخص هاي ساخت

دکتروحید شاه حسینی

27/2/93

36

امیر رحمتی گرکانی

91192556

طراحي وتدوين سيستم اطلاعات مديريت پروژه (مطالعه موردي پروژه موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

دکتروحید شاه حسینی

22/7/93

37

احسان محبی فر

91292578

بررسي روش اجرا و تحليل عددي ستونهاي اختلاط عميق جهت پايداري اجراي گودبرداري

دکتروحید شاه حسینی

22/7/93

38

سیدجواد علمدار

91192540

چالشهاي تخصيص و جذب فاينانس براي پروژه هاي زير بنايي

دکتراقبال شاکری

3/6/93

39

سیدمهدی تقوی مطلق

91292566

نحوه حل و فصل اختلاف و ادعا در قراردادهاي NEC ECC FIDIC و قرار دادطرح و ساخت داخلي و طرح و ساخت صنعتي EPC ايران

دکتراقبال شاکری

27/7/93

40

غزال اطمینان

91133536

بهينه سازي ابعاد و جزئيات پنجره با رويکرد مصرف انرژي ساختمان (مطالعه موردي)

دکتروحید شاه حسینی

11/11/93

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

۱

حسین فرامرزیان

۸۹۲۹۱۶۱۱

ارائه مدلي براي تعيين سطح بلوغ و ارتقاي آن در سازمان بر اساس روش مطالعه تطبيقي- مورد كاوي شركت پتروشيمي پارس

دکتر عباس افرازه

۳۰/۷/۹۲

۲

مهناز یونسی

۸۹۲۸۵۵۵۴

بهبود در شيوه ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه توسط دانشجويان- مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير

دکترحمیدرضا شهابی حقیقی

۱۷/۷/۹۱

۳

بهنام صبوحی

۸۹۲۹۱۶۲۲

بهبود در شيوه بودجه ريزي دانشگاه- مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير

دکترحمیدرضا شهابی حقیقی

۲۴/۷/۹۱

۴

آروین عزیزیان کهن

۸۹۲۸۵۵۰۲

به كارگيري مدل‌هاي داده‌كاوي در سيستم‌هاي تصميم‌يار در حوزه‌هاي پزشكي و كشف دانش درون داده‌ها (مطالعه موردي جانبازان شيميايي)

دکترجمال شهرابی

۳۰/۲/۹۲

۵

آزاده میثمی

۸۹۲۸۵۵۰۴

طراحي مدل داده كاوي بهينه سازي توليد انرژي الكتريكي در نيروگاه كارون ۴

دکترجمال شهرابی

۳۱/۲/۹۲

۶

نیلوفر مشایخی

۸۹۲۸۵۵۲۱

ارايه روشي تلفيقي براي ارزيابي عملكرد افراد بر اساس تكنيك تحليل پوششي داده هاي فازي و الگوي تعيين اهداف اسمارت

دکترعباس افرازه

۴/۸/۹۲

۷

علیرضا خاتمی نیا

۸۹۲۸۵۵۳۰

تاثير هوش هيجاني و عملكرد سازماني در كشورهاي جهان سوم (مطالعه موردي ايران)

دکترعباس افرازه

۲۸/۲/۹۲

۸

مهسا بهمنی تبریزی

۸۹۲۹۱۶۱۱

ارايه روشي به منظور ارزيابي و ارتقاء به اشتراک گذاري دانش( لجستيك دانش) در زنجيره تامين

دکترعباس افرازه

۳۱/۱/۹۲

۹

ملیحه خیبری

۸۹۲۸۵۵۰۸

مدلسازي تخصيص منابع انساني به پروژه‌هاي چندگانه با رويكرد ارزيابي چند معياري

دکترمحسن اکبرپور شیرازی

۳۰/۲/۹۲

۱۰

اعظم حسین پور

۸۹۲۹۱۶۱۳

طراحي مدلي براي برنامه‌ريزي توسعه شخصي دانشجويان كارشناسي مهندسي صنايع

دکترمحسن اکبرپور شیرازی

۳۰/۲/۹۲

۱۱

فرنوش بلدی

۸۹۲۹۱۶۲۳

ارايه مدل مديريت استراتژيك براي شركت‌هاي بزرگ ايراني (موردكاوي: شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو)

دکترکاوه محمد سیروس

۴/۸/۹۲

 

 

 

 

 

 

۱۲

مهدی نارویی

۹۰۱۹۱۵۵۴

طراحي سيستم پشتيبان تصميم براي كاهش تاخيرات و ريسك در پروژه‌هاي عمراني

دکترمحسن اکبرپورشیرازی

۱۶/۷/۹۲

۱۳

ابوالفضل زارع

۹۰۱۹۱۵۵۰

توسعه مدل RFMبراي بخش بندي مشتريان در صنعت ارايه كنندگان خدمات اينترنت

دکترسعید منصور

۳۰/۷/۹۲

۱۴

محمدمهدی مقدم

۹۰۱۹۱۵۷۴

تدوين استراتژي تكنولوژي فعاليت تفريحي با تاكيد بر حوزه شهربازي ارم تهران

دکترسعید منصور

۳۰/۷/۹۲

۱۵

رها سلیمی

۹۰۱۹۱۵۲۰

ارائه مدل داده كاوي تعيين ارزش چرخه مشتريان به منظور كشف دانش ژنهان رفتار مشتريان ،موردكاوي:صنعت لوازم آرايشي

دکترجمال شهرابی

۳۱/۲/۹۳

۱۶

قاسم باقرزاده

۹۱۲۹۱۶۰۷

كاربرد منطق فازي در مديريت فرآيندهاي كسب و كار و مهندسي مجدد مطالعه موردي سيستمهاي نظام پرداخت بانكي

دکترکاوه محمد سیروس

۱۱/۱۱/۹۳

۱۷

داریوش محمدی

۹۱۲۹۱۵۹۰

مطاعات تطبيقي نحوه ي تدوين استراتژي در شركت هاي زير مجموعه شركتهاي بين المللي

دکترمحسن اکبرپور شیرازی

۱۴/۲/۹۴

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی صنایع – مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

۱

فهیمه کیانیان

۹۰۱۹۱۵۲۴

تجزيه و تحليل جايگاه صنعت در بورس

دکترناصر شمس قارنه

۳۰/۷/۹۲

۲

حسین فهیمی فر

۹۱۱۹۱۶۴۰

ارائه روشي براي کاهش ريسک در بيمارستان (مطالعه موردي : بیمارستان نيكان

دکتر عباس احمدی

۲۸/۲/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی صنایع- مهندسی مالی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

۱

محمد کلانتری

۹۰۱۹۱۶۲۲

ارائه مدل تركيبي داده كاوي جهت كشف الگوهاي رفتاري سفارش خريد توزيع كنندگان

جمال شهرابی

۳۰/۷/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه  تحقیق دانشجویان رشته مهندسی فن آوری اطلاعات و مدیریت

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

استادراهنما

تاریخ دفاع

۱

سپیده ملاجعفری

۸۹۲۹۰۵۱۵

تشخيص حملات استنتاج در پايگاه داده ها با استفاده از فايروال پايگاه داده ها

دکترحمیدرضا شهریاری کاهکشی

۲۶/۱۱/۹۲

۲

علیرضا ابراهیمی

۸۹۲۹۱۶۲۷

طراحي وپياده سازي سيستم مانيتورينگ و مديريت شبکه هاي مبتني بر فيبر نوري تا مقصد

دکترمسعود صبائی

۱۵/۱۱/۹۲

۳

مینا کیهانی نژاد

۸۹۲۹۱۵۶۹

ارائه روشي براي پيشنهاد خودکار شرح پيوند براي مفاهيم در نقشه هاي مفهومي

دکتراحمدآقا کاردان

۲۹/۲/۹۲

۴

سارا سعادت

۸۹۲۹۱۶۴۲

طراحي چار چوب انتخاب سرويس هاي ابري امنيت مبتني بر تحليل ريسک

دکترحمیدرضا شهریاری کاهکشی

۲۹/۱۱/۹۲

۵

ملوسک علی اکبری صبا

۸۹۲۹۱۶۳۲

هوشمند سازي مديريت کسب و کار در صنعت خودرو ايران، از طريق "طراحي مفهومي

داشبورد مديريتي براي کنترل استراتژيک شرکتهاي تابعه گروه قطعات خودرو عظام"

دکترسیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی

۲۹/۲/۹۳

 

۶

فرشاد توکلی

۹۰۱۹۰۵۴۰

ارزيابي کارائي زيرساخت ابر

دکترمحمد کاظم اکبری فتیدهی

۳۰/۷/۹۳

۷

کبری اسعسی

۹۰۱۹۰۵۰۲

بر رسي تاثير استفاده از شبکه هاي يادگيري اجتماعي بر يادگيري مشارکتي و گروهي دانشجويان دانشگاه هاي علمي کار بردي گرگان

دکترعلیرضا باقری

۱۸/۶/۹۲

۸

حمید قراگوزلو

۹۰۱۹۰۵۲۱

طراحي يک روش تلفيقي توصيف و مدل سازي و ارزيابي ويژگي هاي غير کار کردي(کيفي) در فرايند ترکيب معنايي وب سرويس ها

دکترعلیرضا باقری

۲۷/۷/۹۲

 

 

 

اطلاعا ت پروژه دانشجویان مهندسی صنایع-صنایع

 

تاریخ دفاع

استاد راهنما

عنوان

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

۸/۷/۹۲

دکتر عباس احمدی

تحليل الگوي جمعيت شهرتهران به منظوربرنامه ريزي براي توسعه ي ايستگاههاي تاکسي يااتوبوس بااستفاده ازتکنيکهاي داده کاوي

۸۹۲۹۱۱۰۱

معصومه مزینانی

۱

۲۹/۷/۹۲

دکتر عباس افرازه

ارايه روشي براي اندازه‌گيري ريسك سرمايه‌هاي فكري باتاكيدبرساختارآناليزدرخت خطا- موردكاوي يك سازمان ايراني

۸۹۲۹۱۱۰۵

زهرا عبدوس

۲

۲۹/۲/۹۲

دکتر میرمهدی سید اصفهانی

مدلسازي فرآيندشكست بااستفاده ازاطلاعات سانسورشده: مطالعه موردي يك محصول صنعتي

۸۹۲۹۱۱۰۶

نفیسه رمضانپور

۳

۲۹/۷/۹۲

دکتر عباس افرازه

ارائه مدل تلفيقي چندمعياره تخصيص منابع انساني درسازمان؛موردكاوي صنعت بانكداري

۸۹۲۹۱۱۰۷

مرجان پدیدار

۴

۳۰/۷/۹۲

دکتر عباس احمدی

ارزيابي عملكردزنجيرهتامين بااستفاده ازتحليل پوششي داده‌ها

۸۹۲۹۱۱۱۰

مژگان ایزدی

۵

۲۱/۲/۹۲

دکتر مجید امین نیری

زمانبندي اتاقهاي عمل بادرنظرگرفتن زمانهاي آماده سازي به منظورکاهش زمان انتظار

۸۹۲۹۱۱۱۱

فواد قدیمی

۶

۱۹/۱۲/۹۲

دکترمجیدامین نیری

زمانبندي يکپارچه بخش توليدوتوزيع

۸۹۲۹۱۱۱۲

الهام قربانی توتکله

۷

۱۲/۱۲/۹۱

دکترمجیدامین نیری

ارائه مدلي براي زمانبندي حمل ونقل درمحيط زنجيره تامين بادرنظرگرفتن تامين حداکثري تقاضا

۸۹۲۹۱۱۱۳

نسرین مجتبی کلجاهی

۸

۱۴/۲/۹۲

دکتر حمید داود پور

موقعيت‌يابي چندهدفه تدارکات اورژانسي قبل ازوقوع بحران‌هاي طبيعي

۸۹۲۹۱۱۱۴

فاطمه بابالو

۹

۳۰/۱۱/۹۲

دکتر محسن اکبرپورشیرازی

ارايه مدلي براي طراحي شبكه زنجيره تامين نمايندگي هاي خدمات پس ازفروش خودرو

۸۹۲۹۱۱۱۶

عاطفه غفوری

۱۰

۲۵/۶/۹۳

دکتر اکبر اصفهانی پور

ارزشگذاري سرمايه هاي فکري بااستفاده ازاختيارات واقعي

۸۹۲۹۱۱۱۷

شیوا زند کریمخانی

۱۱

۲۹/۷/۹۲

دکترمحسن اکبرپورشیرازی

ارائه مدلي براي انتخاب سبدپروژه به منظورحداکثرنمودن همسويي بااهداف کلان پروژه براي پروژه هايي باساختارجريمه - پاداش

۸۹۲۹۱۱۱۸

عطیه شومال

۱۲

۱۴/۲/۹۲

دکترعباس افرازه

ارائه روش يبراي پيش يني بهره وري منابع انساني با استفاده ازشبکه هاي عصبي

۸۹۲۹۱۱۲۰

آرزو خلیفه ای

۱۳

۱۵/۱۱/۹۱

دکترمجیدامین نیری

برنامه ريزي وزمان بندي اتا قعمل

۸۹۲۹۱۱۲۱

رضا حسینی راد

۱۴

۱۵/۱۱/۹۱

دکترعباس احمدی

مسيرياب وسايل نقليه بادرنظرگرفتن انبارعبوري بازمانهاي سفراحتمالي درزنجيره تامين

۸۹۲۹۱۱۲۲

وحید نظری ابهری

۱۵

۳۱/۲/۹۲

دکترمحسن اکبرپورشیرازی

زمانبندي کاميونهاي دريافت وارسال درسيستم انبارهاي عبوري بارويکردتوليدبه هنگام بادرنظرگرفتن محدوديتهاي شکست براي کاميونهاي ارسال وتقاضابراي مشتريان

۸۹۲۹۱۱۲۳

سجاد فراهانی

۱۶

۱۸/۳/۹۲

دکترحمیدداودپور

موقعيت‌يابي پدافندهابراي حفاظت ازتسهيلات

۸۹۲۹۱۱۱۵

محدثه بهرامی

۱۷

۱/۱۱/۹۲

دکترمحسن اکبرپورشیرازی

مساله درخواست براي سفر

۹۰۱۹۱۰۰۱

آرش ترکی حبیب آبادی

۱۸

۱۶/۶/۹۲

مجیدامین نیری

مكانيابي وتخصيص یاب ها بادرنظرگيري سطح خدمت موجودي

۹۰۱۹۱۰۰۲

سیدعطا سید رضازاده

۱۹

۲۷/۷/۹۲

دکتراکبراصفهانی پور

توسعه مدل برنامه نويسي شبکه ژنتيک براي توليدقواعد معاملات دربازارسهام

۹۰۱۹۱۰۰۳

مریم طیاری

۲۰

۳۰/۷/۹۲

دکتراکبراصفهانی پور

انتخاب پروژ هبااستفاده ازاختيارات واقعي وتئوري بازيهادرشبكه حمل ونقل

۹۰۱۹۱۰۰۴

الهه مالکی

۲۱

۶/۷/۹۳

دکترعباس احمدی

طراحی زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن بسامه حمل و نقل و مدیریت کنترل موجودی

۹۰۱۹۱۰۰۶

نوید نویدی

۲۲

۲۹/۱۱/۹۲

دکترمحسن اکبرپورشیرازی

ارائه مدل چندهدفه مسيريابي موجودي باچندفروشنده وخرده فروش

۹۰۱۹۱۰۰۹

رامین عزیزی

۲۳

۲۷/۸/۹۲

دکترعباس احمدی

ارائه روش تلفیقی برای نمایش و ارتقا ی سطح تسهیم دانش با بکارگیری نظریه بازیها

۹۰۱۹۱۰۱۰

شادی عقیلی نیا

۲۴

۷/۸/۹۲

دکترمجید امین نیری

پايش پروفايل

۹۰۱۹۱۰۱۱

بابک محمدی

۲۵