افتتاح آزمایشگاه ژئوتکنیک پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری

آزمایشگاه ژئوتکنیک پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از مسئولین استان و شهرستان افتتاح گردید.

آزمایشگاه ژئوتکنیک به مساحت کلی 370 متر مربع مشتمل بر 285 مترمربع فضای آزمایشگاه و 85 متر فضای اداری می‌باشد و بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای مراحل عمرانی و هشتصد میلیون تومان جهت خرید تجهیزات اولیه هزینه شده است.

این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان مهندسی عمران و کارهای پژوهشی در سطح استان می‌باشد