ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن شما در دوره کارشناسی ارشد سال 98 – 1397این پردیس به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان میرساند که ثبت نام در پردیس گرمسار روز دوشنبه 97/6/19 از ساعت 8 صبح الی 16 بعد از ظهر مطابق برنامه ذیل صورت خواهد پذیرفت. مراسم معارفه برای دانشجویان نیز در این روز برگزار خواهد شد. عدم حضور در این پردیس  در روز ثبت نام به منزله  انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ثبت نام و تشکیل پرونده8-12
نماز و نهار12-14
مراسم معارفه و تقدیم هدایا به دانشجویان جدیدالورود14-16