ارسال فرم های دانشجویی

ارسال فرم های دانشجویی

با سلام، لطفاً حهت ارسال فرم ها به پردیس، ابتدا فرم مورد نظر را از سایت دانلود کرده، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نموده و وپس از درج امضاء های مورد نیاز، اسکن آن را به صورت pdf یا jpg از طریق پیوست در این صفحه بارگذاری فرمائید: